Eq. for composition analysis

Equipment for qualitative and quantitative composition determination in IGCE:

  • Liquid chromatograph with UV, fluorescent and light scattering detectors.

  • X-ray powder diffractometer (XRD)

  • Scenning electron microscope with Secondary electron (SE) detector, Backk scattered electron (BSE) detector and Electron dispersive X-ray spectroscopy (EDS or EDX) detector.

  • Furier Transform Infrared spectroscope (FT-IR)

  • UV-VIS spectroscope

VĶTI ir šādas iekārtas kvalitatīvā un kvantitatīvā sastāva noteikšanai:

Šķidruma hromatogrāfs - ar UV, fluorescento un gaismas izkliedes detektoriem.

  • UV detektors: viļņu garums 190 līdz 700 nm
  • Fluorescentais detektors: ierosināšanas viļņu garums 200 līdz 890 nm, emisijas viļņu garums 210 līdz 900 nm
  • Gaismas izkliedes detektors: Gāze – slāpeklis, Nebulizers – sildīšana 0 līdz 100%, dzesēšana, temperatūra ietvaicēšanas caurulei 5,0 līdz 100,0oC.
    Waters ACQUITY UPLC H-Class Core System ar Column Heater 30-A, TUV, ELS, Fluorescence Detectors.

Rentgendifraktometrs - cietu, kristālisku vielu (pulveru un monolītu) sastāva identificēšanai - nosaka kristāliskās fāzes (piem., minerālus), piemaisījumu jutība līdz ~ 2 - 5%, iespējams salīdzināt paraugu kristāliskumu. Var būt nesagraujoša analītiskā metode, paraugu neskartu iespējams saņemt atpakaļ.

Skenējošais elektronu mikroskops - iespējams noteikt parauga sastāva viendabīgumu (rezultāts - attēls), iespējams ķīmisko sastāvu noteikt konkrētā apgabalā (piemēram 1x1 µm), veikt punktveida ieslēgumu identifikāciju - nosaka paraugā esošos ķīmiskos elementus un to proporciju. Vizuāli var novērtēt poru izkliedi un sadalījumu, izmērīt poru, kristālu u.c. objektu izmērus. Var būt nesagraujoša analītiskā metode, paraugu neskartu iespējams saņemt atpakaļ.

FT-IS spektrometrs - Furjē transformāciju Infrasarkanais spektrometrs. Cietu vielu analīzes metode, nosaka funkcionālās grupas vai ķīmiskās saites, piemēram, atšķir P-O no P=O

UV/VIS spektrofotometrs