Patents

Nr. LV 15202B. 20.05.2017. K.Ruģele, Ģ.Būmanis, D.Bajāre, L.Mežule, T.Juhna. Termiski apstrādāts ar sārmu aktivizēts materiāls ar vides pH regulējošām spējām un tā izmantošana nepārtrauktas darbības biogāzes reaktorā.

European Patent Office – EP2835362B1. 14.05.2016. J.Ozoliņš, J.Ločs, M.Reimanis, T.Juhna, L.Mežule, R.Sadretdinovs, L.Bērziņa-Cimdiņa. Method for producing monolithic titanium suboxide TiOx ceramic electrode for water electrochemical treatment and electrode produced using same.

International Patent – WO2016/178174 A1. 10.11.2016. W.Swięszkowski, T.Chudoba, S.Kusnieruk, A.Kędzierska, B.Woźniak, J.Rogowska-Tylman, D.Smoleń, E.Pietrzykowska, W.Lojkowski, J.Wojnarowicz, A.Gedanken, J.Locs, V.Zalite, M.Pilmane, I.Salma. Method for manufacturing bone implants and bone implant.

Nr. LV 15060 B. 20.04.2016. A.Skaģers, I.Šalma, Ģ.Šalms, J.Vētra, S.Petronis, M.Pilmane, J.Ločs,   V.Zālīte. Līdzeklis kaulaudu defektu aizvietošanai osteoporozes gadījumā.

Nr. LV 15188B. 19.12.2016. A.Šiškins, A.Korjakins, V.Mironovs, J.Ozoliņš. Ekoloģisks augsti porains materiāls dobo mālu keramisko bloku siltumizolācijas īpašību uzlabošanai un tā iegūšanas paņēmiens.

2010 - 2015

Nr. LV 14789B. 20.02.2015. G.Šuļga, J.Brovkina, B.Neiberte, J.Ozoliņš, R.Neilands. Koksnes pārstrādes uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanas paņēmiens no lignīna un hemicelulozes vielām.

Nr. LV 15011B. 20.12.2015. V.Lakevičs, L.Bērziņa-Cimdiņa, V.Stepanova, J.Brovkina, J.Ozoliņš. Sorbcijas granulu sastāvs uz dabīgo mālu bāzes.

Nr. LV 14789A. 20.01.2014. G.Šuļga, J.Brovkina, B.Neiberte, J.Ozoliņš, R.Neilands. A method fro wastewater treating from lignin and hemicellulose substances at wood processing plants.

Nr. LV 14592. 20.01.2013. Z.Irbe, L. Bērziņa-Cimdiņa, J.Ločs, D.Loča.  Method for the preparation of calcium phosphate bone cements.

Nr. LV 14492. 20.07.2012. J.Ločs, V.Zālīte, I.Freimanis, L.Bērziņa-Cimdiņa, A.Skaģers. Porous hydroxyapatite ceramics with a bimodal pore distribution and fabrication of the same.

Nr. LV 14501B. 20.06.2012. J.Staško, M.Kalniņš, L.Bērziņa-Cimdiņa, V.Tupureina, A.Dzene. Polivinilspirta gēla sistēmas izgatavošanas paņēmiens.

Nr. LV 14365 20.10.2011. A. Pūra, L.Bērziņa-Cimdiņa, J.Ločs, I.Freimanis. Ceramic paste of titanium dioxide.

Nr. LV 14171B. 20.06.2010. A.Skaģers, L.Bērziņa Cimdiņa, Ģ.Šalms, J.Vētra. Līdzeklis kaulaudu rezorbcijas un atrofijas rašanās noveršanai endoprotezēšanā.

Nr. LV 14256A. 20.12.2010. J.Ločs, L.Bērziņa-Cimdiņa, A.Skaģers, D.Loča, I.Šalma, Ģ.Šalms. Device and method for impregnation and/or coating of porous implant materials with substances.