RTU 56. Studentu zinātniskā un tehniskā konference (2015)

Latviešu

RTU 56. Studentu zinātniskā un tehniskā konference.

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte VISPĀRĪGĀS ĶĪMIJAS TEHNOLOĢIJAS UN BIOMATERIĀLU ĶĪMIJAS UN TEHNOLOĢIJAS SEKCIJA

Darbus prezentē 19 referenti - bakalauranti un maģistranti

Kategorija: