Augsttemperatūras iekārtas

Augsttemperatūras mikroskops – skat. Mikroskopi.

Augsttemperatūras DTA, fāžu pārejām (piemēram, kušanas, iztvaikošanas, sadalīšanās, polimorfo modifikāciju maiņa, kristalizācijas ūdens zaudēšana, rekristalizācija u.tml.) raksturīgo efektu un tiem atbilstošo temperatūru noteikšana. Temperatūras mērījumu diapazons: 100°-1400°C; karsēšanas/dzesēšanas ātrums: 0,01-100 K/min; 1-100 μV Bahr-Thermoanalyse

Izsmidzināšanas žāvētava. Suspensiju žāvēšana izsmidzinot gaisā vai inertā gāzē. max T=222°C; max 35 m2/h. BUCHI Mini Spray Pryer B-290

Tvaika sterilizators (autoklāvs) T = 0-95 °C, Laiks 3-99 min

Žāvskapis, universālā krāsns, sterilizators, inkubators (4 gab) Memmert Excellent max 220°C ± 1

Krāsnis

  • Mufeļkrāsns (Nr.1 un 4), maksimālā darba temperatūra = 1650°C± 3 °C
  • Mufeļkrāsns (Nr.5), maksimālā darba temperatūra = 1500°C± 3 °C
  • Mufeļkrāsns (Nr.3), maksimālā darba temperatūra = 1300°C± 3 °C
  • Mufeļkrāsns (Nr.2), maksimālā darba temperatūra = 1180°C± 3 °C

Vakuumkrāsns. Maksimālā darba temperatūra = 1500°C± 3 °C