Diplomdarbu tēmas

Galvenie VĶTI zinātniskie virzieni aprakstīti sadaļā ZINĀTNE

Katru gadu tiek veidots jauns aktuālo diplomdarbu (bakalaura un maģistra darbu) tēmu un atbilstošo darba vadītāju (pētnieku) saraksts. 2018./19. mācību gada diplomdarbu tēmas. Ir iespēja studentam vai uzņēmumam piedāvāt savu tēmu. Vairāk informācijas var iegūt pie izvēlētā diplomdarba vadītāja vai katedras lietvedībā.

Katru gadu studentiem savu diplomdarbu ir iespējams prezentēt studentu konferencē. 2017.gadā RTU 58. Studentu ZT konferences Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas un Biomateriālu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija notika 28. aprīlī. Programma. Konferencē labakie prezentētāji (tiek vērtēts gan padarītais, gan uzstāšanās) tiek sumināti.