Diplomdarbu tēmas

Galvenie VĶTI zinātniskie virzieni aprakstīti sadaļā ZINĀTNE

Tomēr katru gadu tiek veidots jauns aktuālo diplomdarbu tēmu un atbilstošo darba vadītāju (pētnieku) saraksts. 2017./18. mācību gada tēmas.

Ir iespēja studentam vai uzņēmumam piedāvāt savu tēmu.

Katru gadu studentiem savu dilpomdarbu ir iespējams prezentēt studentu konferencē. 2017.gadā RTU 58. Studentu ZT konferences Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas un Biomateriālu ķīmijas un tehnoloģijas sekcija notika 28. aprīlī. Programma. Konferencē labakie prezentētāji (tiek vērtēts gan padarītais, gan uzstāšanās) tiek sumināti.