Ķīmijas tehnoloģijas mācību iekārtas

Ķīmijas tehnoloģijas procesu un aparātu mācību laboratorijā studentu darbi notiek uz šādām tehnoloģiskajām iekārtām:

Šajā laboratorijā nodarbības notiek:

  • «Ķīmijas tehnoloģijas» bakalaura un maģistra programmas 3. kursa studentiem A daļas (obligātajos) priekšmetos, kā arī B daļas priekšmetos, ja izvēlēta specializācijas «Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija» vai «Vides inženierzinātnes».
  • «Materiālzinātņu» maģistra programmas 1. kursa studentiem A daļas (obligātajā) priekšmetā.
  • Kā arī šo programmu studentiem diplomdarbu ietvaros, ja izvēlēta attiecīga darba tēma.