Mikroskopija

RBIAC mikroskopiStereomikroskops ar attēlu analīzes sistēmu, palielinājums 10-300x, Leica DFC490, MZ16A.

Gaismas mikroskops ar polarizācijas funkciju. Palielinājums 10-1000x Leica DFC320, DMLP

Inversais mikroskops - iespēja paraugus aplūkot no apakšas, piemēram, šūnas Petri trauciņā.

Skenējošais elektronu mikroskops Palielinājums 4x – 500 000x. Iespējams noteikt parauga sastāva viendabīgumu (rezultāts - attēls), iespējams ķīmisko sastāvu noteikt konkrētā apgabalā (piemēram 1x1 µm), veikt punktveida ieslēgumu identifikāciju - nosaka paraugā esošos ķīmiskos elementus un to proporciju. Vizuāli var novērtēt poru izkliedi un sadalījumu, izmērīt poru, kristālu u.c. objektu izmērus. Var būt nesagraujoša analītiskā metode – paraugu neskartu iespējams saņemt atpakaļ. Komplektācijā ir arī elektrovadoša pārklājuma uzsmidzināšanas iekārta un inertas gāzes atmosfēra. Tescan Mira/LMU. Vairāk par ar SEM iegūstamajiem rezultātiem šeit.

Optiskais dilatometrs (augsttemperatūras mikroskops) - iespēja novērot parauga kontūras izmaiņu karsējot līdz 1400°C, tas ir, novērot sarukumu, uzpūšanos, kušanu u.tml., kā arī  izsekot kontūras stūra leņķa un laukuma izmaiņai. EM201, HT163.

Paraugu sagatavošana mikroskopijai:

  • Mazapgriezienu zāģis ar dimanta disku. Parauga biezums 0-25 mm, turētāji dažādām parauga formām. IsoMetTM
  • Dažāda raupjuma pulējamās pastas