Patentapliecības

Nr. LV 15202B. 20.05.2017. K.Ruģele, Ģ.Būmanis, D.Bajāre, L.Mežule, T.Juhna. Termiski apstrādāts ar sārmu aktivizēts materiāls ar vides pH regulējošām spējām un tā izmantošana nepārtrauktas darbības biogāzes reaktorā.

European Patent Office – EP2835362B1. 14.05.2016. J.Ozoliņš, J.Ločs, M.Reimanis, T.Juhna, L.Mežule, R.Sadretdinovs, L.Bērziņa-Cimdiņa. Method for producing monolithic titanium suboxide TiOx ceramic electrode for water electrochemical treatment and electrode produced using same.

International Patent – WO2016/178174 A1. 10.11.2016. W.Swięszkowski, T.Chudoba, S.Kusnieruk, A.Kędzierska, B.Woźniak, J.Rogowska-Tylman, D.Smoleń, E.Pietrzykowska, W.Lojkowski, J.Wojnarowicz, A.Gedanken, J.Locs, V.Zalite, M.Pilmane, I.Salma. Method for manufacturing bone implants and bone implant.

Nr. LV 15060 B. 20.04.2016. A.Skaģers, I.Šalma, Ģ.Šalms, J.Vētra, S.Petronis, M.Pilmane, J.Ločs,   V.Zālīte. Līdzeklis kaulaudu defektu aizvietošanai osteoporozes gadījumā.

Nr. LV 15188B. 19.12.2016. A.Šiškins, A.Korjakins, V.Mironovs, J.Ozoliņš. Ekoloģisks augsti porains materiāls dobo mālu keramisko bloku siltumizolācijas īpašību uzlabošanai un tā iegūšanas paņēmiens.

2010 - 2015

Nr. LV 14171B. 20.09.2010. A.Skaģers, L.Bērziņa-Cimdiņa, Ģ.Šalms, J.Vētra. Līdzeklis kaulaudu rezorbcijas un atrofijas rašanās noveršanai endoprotezēšanā.

Nr. LV 14256B. 20.12.2010. J.Ločs, L.Bērziņa-Cimdiņa, A.Skaģers, D.Loča, I.Šalma, Ģ.Šalms. Ierīce un paņēmiens implantu piesūcināšanai un/vai pārklāšanai ar substancēm.

Nr. LV 14365B. 20.10.2011. A.Pūra, L.Bērziņa-Cimdiņa, J.Ločs, I.Freimanis. Titāna dioksīda keramikas masa.

Nr. LV 14492B. 20.07.2012. J.Ločs, V.Zālīte, I.Freimanis, L.Bērziņa-Cimdiņa, A.Skaģers. Poraina   hidroksilapatīta keramika ar bimodālu poru sadalījumu un tās izgatavošanas paņēmiens.

Nr. LV 14501B. 20.06.2012. J.Staško, M.Kalniņš, L.Bērziņa-Cimdiņa, V.Tupureina, A.Dzene. Polivinilspirta gēla sistēmas izgatavošanas paņēmiens.

Nr. LV 14533 A. 20.05.2012. I.Smeltere, M.Antonova, A.Kalvāne, M.Līviņš. Bezsvina segnetoeletriska keramika uz sārmu metālu niobātu bāzes un tās izgatavošanas paņēmiens.

Nr. LV 14592B. 20.01.2013. Z.Irbe, L. Bērziņa-Cimdiņa, J.Ločs, D.Loča. Kalcija fosfātu kaulu cements un tā pagatavošanas paņēmiens.

Nr. LV 14789B. 20.02.2015. G.Šuļga, J.Brovkina, B.Neiberte, J.Ozoliņš, R.Neilands. Koksnes pārstrādes uzņēmumu notekūdeņu attīrīšanas paņēmiens no lignīna un hemicelulozes vielām.

Nr. LV 15011B. 20.12.2015. V.Lakevičs, L.Bērziņa-Cimdiņa, V.Stepanova, J.Brovkina, J.Ozoliņš. Sorbcijas granulu sastāvs uz dabīgo mālu bāzes.