Rūdolfs Cimdiņš (1947-2006)

Profesors Dr.sc.ing. Rūdolfs Cimdiņš bija biomateriālu izstrādes un pētniecības skolas izveidotājs Latvijā, aktīvs zinātniskās darbības organizētājs Latvijā un Eiropā, saņēmis prestižo Marijas Kirī stipendiju par izcilu darbību zinātnē, studentu iemīļots, iedvesmojošs un vienmēr rosīgs profesors. Lielu darbu ieguldījis RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra izveidē, diemžēl aizgāja mūžībā pāris dienas pirms centra oficiālās atklāšanas 2006. gada 12. decembrī.

***

Sava mūža 59. gadā no dzīves pēkšņi šķīries Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes profesors, inženierzinātņu doktors Rūdolfs Cimdiņš (17.04.1947.-05.11.2006.).

Rūdolfs Cimdiņš dzimis 1947. gada 17. aprīlī Cēsu rajona Vecpiebalgas pagasta «Zeikaru» mājās, no kurām pavērās skats uz teiksmām apvīto Alauksta ezeru. Tikai pēc 10 gadiem R.Cimdiņa vecākiem rodas iespēja atgriezties savās dzimtas mājās «Lejaskabulēnos», kas atrodas netālu no Ine­ša ezera.

No 1967. gada līdz 1972. gadam Rūdolfs Cimdiņš studēja Latvijas Valsts Universitātes Fizikas un matemātikas fakultātē un strādāja LVU Optikas un spektroskopijas laboratorijā.

No 1972. gada R.Cimdiņš strādāja Rīgas Politehniskā institūta (kopš 1990. gada – RTU) Ķīmijas fakultātes Silikātu tehnoloģijas katedrā kā vecākais inženieris, zinātniski pētnieciskās grupas vadītājs, zinātniskais līdzstrādnieks, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, vadošais pētnieks, docents, asociētais profesors, profesors un kopš 1995. gada – Biomateriālu zinātniski pētnieciskās laboratorijas vadītājs. 1989.gadā aizstāvēja disertāciju par karstumizturīga stikla pārklājumiem niobija un dzelzs sakausējumiem un ieguva tehnisko zinātņu kandidāta grādu. 2002. gadā R.Cimdiņu ievēlēja par MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedras vadītāju. Rūdolfs Cimdiņš bija RTU Senāta loceklis.

Kā atbildīgais izpildītājs laikā no 1972. gada līdz 1991. gadam viņš aktīvi piedalījās 16 projektu izpildē, kuru ietvaros tika izstrādāti un ieviesti izmantošanai karstumizturīgi, elektroizolējoši un radiācijas izturīgi stiklveidīgi pārklājumi elektrotehniskajam tēraudam, niobijam, kā arī sakausējumiem uz to bāzes tā laika Padomju Savienības militārā rūpniecības kompleksa, t.sk. kosmosa aparātu būves, vajadzībām.

Laika periodā no 1991. gada līdz šim laikam R.Cimdiņa zinātniskā darbība sekmīgi un ar labiem praktiskiem panākumiem bija saistīta ar dažādu jaunu biomateriālu – implantu izstrādi, galvenokārt uz hidroksilapatīta keramikas bāzes.

Viņa zinātniskā darba rezultāti atspoguļoti vairāk kā 170 publikācijās, iesaistījies daudzos starptautiskos zinātniskajos projektos, bet galvenais mantojums ir Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs, nebūs par skaļu teikts – Biomateriālu skola, un tajā strādājošie profesora skolnieki, kas, šķiet, ir tikpat mērķtiecīgi kā bija pats profesors Rūdolfs Cimdiņš.

Rūdolfs Cimdiņš vairākkārt paaugstinājis savu kvalifikāciju ārvalstu universitātēs: Vācijā – Āhenā, Erlangenā, Ķīlē, Jēnā; Itālijā – Florencē, Boloņā, Romā; Somijā – Helsinkos un Turku u.c. Par biokeramikas jautājumiem viņš lasījis vieslekcijas 10 Eiropas pilsētu zinātniskos centros.

No R.Cimdiņa pēdējo desmit gadu sabiedriskajām aktivitātēm jāmin šādas:

  • no 1996. – 1998. gadam viņš bijis Eiropas Keramikas biedrības Pētniecisko laboratoriju tīkla veidošanas grupas loceklis;
  • no 1997. gada – Eiropas Biomateriālu biedrības biedrs;
  • no 1998. – 2001.gadam – LR VARAM Būvniecības valsts nacionālās programmas koordinācijas padomes loceklis;
  • no 2000. gada – EK ietvara programmu zinātnisko projektu eksperts;
  • no 2002. gada – Latvijas pārstāvis EK pētniecības programmu tehniskā komitejā «Nanotehnoloģijas un nanozinātne»;
  • no 2003. gada – Latvijas Materiālu pētīšanas biedrības viceprezidents.
  • 2003. gadā profesors ir saņēmis arī ļoti prestižo Marijas Kirī stipendiju par izcilu darbību zinātnē.

Rūdolfs Cimdiņš aktīvi piedalījās jauno biokeramiķu apmācībā, lasot vairākus lekciju kursus kā arī vadot bakalauru, maģistru un doktora darbu izstrādi šajā jomā.

R. Cimdiņš bija biomateriālu izstrādes un pētniecības skolas izveidotājs Latvijā.

2006. gada 20. oktobrī, Rūdolfs Cimdiņš Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas nodaļas sēdē sniedza pārskatu par savu zinātnisko darbu un saņēma nodaļas locekļu godam pelnītu atbalstu ievēlēšanai par LZA korespondētājlocekli. Diemžēl, ievēlēt nepaspējām…

Rūdolfu Cimdiņu viņa darba kolēģi paturēs gaišā atmiņā kā zinošu, talantīgu pētnieku, rosīgu darba darītāju un veiksmīgu jaunāko zinātnisko atziņu realizētāju dzīvē.

/2006. gada 20. novembris Zinātnes Vēstnesis/
/2007. gada 17. maijs Jaunais Inženieris/