Starptautiskā sadarbība

VĶTI ir starptautiskā sadarbība gan mācību, gan zinātniskajā darbā. Sadarbības tīkls un sadarbības jomas arvien paplašinās, VĶTI darbinieki aktīvi izmanto iespēju stažēties ārzemēs un veidot kontaktus, izmantojot COST un ERASMUS+ programmas. Zinātniskie projekti, kuru ietvaros notiek sadarbība ar zemāk minētajiem un vēl daudziem citiem pētniekiem un institūtiem.

Par sadarbības attīstību ar Latvijas un un pasaules zinātniskajiem un industriālajiem partneriem 2019.-2026.gadā Baltijas Biomateriālu ekselences centra projekta ietvaros lasiet intervijā ar Dagniju Loču

Starptautiskā sadarbība ar Kauņas Tehnoloģijas universitātes (KTU) Procesu kontroles departamenta profesoru Vytautas Galvanauskas par vieslekcijām studiju priekšmetos ĶVT312 «Ķīmisko procesu datormodelēšana» un ĶVT416 «Datormodelēšana». Minētajos studiju priekšmetos studentiem ir iespēja apgūt inženieru datorprogrammu MatLab, kas pilnveido studentu akadēmiskās zināšanas. Augstskolu sadarbība nodrošina prof. Vytautas Galvanauskas un VĶTK mācībspēku doc. Olitas Mednes un asist. Imanta Kreicberga apmaiņas vizītes, profesionālo pilnveidi, kā arī starptautisko kontaktu tīkla paplašināšanu. 2013

Kopš 2011. gada ir sadarbības līgums ar profesoru Andresu Ozolu (Buenos Aires universitāte, Argentīna). Profesors katru gadu viesojas VĶTI un RBIAC, kur veic zinātniskus pētījumus un uzstājas ar vieslekcijām par jaunākajām tehnoloģijām biomateriālu izstrādē, pētniecībā, pielietojumā. Vieslekcijas tiek plaši apmeklētas, tajās dalību ņem RBIAC pētnieki, VĶTK mācībspēki un studenti.

Kopš 20.gs. deviņdesmito gadu beigām VĶT institūts sadarbojas ar vairākām universitātēm Vācijā:

  • Erlangenes Universitātes Biomateriālu institūta kolektīvu Prof. Aldo R.Boccaccini vadībā
  • Esenes-Duisburgas universitātes, Neorganiskās ķīmijas institūta profesoru Matthias Epple un viņa vadīto pētnieku kolektīvu,
  • ar profesori Barbara Nebe no Rostokas universitātes,
  • kā arī ar Frīdriha Šillera Jēnas universitātes profesoru Jörg Bossert.

Attīstot sadarbību ar šīm universitātēm ir veikti kopēji starptautiski projekti, sagatavotas un publicētas vairākas kopējas starptautiski citējamas zinātniskas publikācijas, organizētas mācībspēku vieslekcijas kā Latvijā, tā arī Vācijā, kā arī veicināta doktorantu starptautiska mobilitāte.

Kopš 2011. gada sadarbība projekta ERA.NET MATERA SONOSCA «Sonochemical technology for bioactive bone regeneration scaffold production» ietvaros (2011 – 2014) sadarbība ir ar Prof. Witold Lojkowski no Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences (Polija), Prof. Māra Pilmane no Rīgas Stradiņa universitātes, Anatomijas un antropoloģijas institūta un Dr. Fernando de la Vega no PARTNER D PV Nano Cell Ltd (Izraēla). Projekta laikā tiek izstrādāta tehnoloģija porainu implantmateriālu izgatavošanai ar nanoizmēra kalcija fosfātu daļiņu pārklājumu. Projekta mājaslapa

Kopš 2014. gada sadarbība projekta M-ERA.NET GoIMPLANT «Tough, Strong and Resorbable Orthopaedic Implants» ietvaros (2014 – 2016) sadarbība ir ar Prof. Witold Lojkowski no Institute of High Pressure Physics, Polish Academy of Sciences (Polija), un ChM Ltd (Polija). Projekta laikā tiek izstrādāta tehnoloģija biodegradablu polimēra/kalcija fosfātu kompozītu izgatavošanai ortopēdiskam pielietojumam.

Kopš 2014. gada sadarbība projekta EURONANOMED NANOFOROSTEO «Multifunctional injectable nano HAp composites for the treatment of osteoporotic bone fractures» ietvaros (2014 – 2016) sadarbība ir ar Dr. Mauro Alini no AO Foundation, AO Research Institute (Šveice), Dr. Alain Largeteau no Centre Nationale de la recherche Scientifique, Institut de chimie de la Matière Condensée de Bordeaux (Francija), Prof. Dr. Gérard Demazeau no HPBioTECH Ltd un Prof. Dr. Maria Tomoaia-Cotisel no Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Department of Chemical Engineering (Rumānija). Projekta laikā tiek izstrādātas injicējamas multifunkciomālas sistēmas osteoporotisku kaulu lūzumu ārstēšanai.