Studentu konference

RTU MLĶF Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts katru pavasari organizē RTU studentu zinātniski tehniskās konferences apakšsekciju "Vispārīgās ķīmijas tehnoloģija un biomateriālu ķīmija un tehnoloģija".

2018. gadā konference norisināsies jau 59. reizi. VĶT-BĶT apakšsekcija norisināsies 27. aprīlī, RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovācijas un attīstības centrā, Pulka ielā 3. Uzmanību studenti, MLĶF ir piecas apakšsekcijas un katras sekcijas datums, laiks un norises vieta atšķiras, lūdzu nesajauciet!

Kā kļūt par konferences dalībnieku?

Jums ir jāvienojas ar savu darba vadītāju par darba nosaukumu un jāiesūta aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2018. 30. martam. Pieteikuma anketas jāsūta uz adresi lasma.malniece (at) rtu.lv ar norādi RTU 59. Studentu konference.

Pēdējā gada bakalaura un maģistratūras programmu studentiem, šī konference būs ne tikai iespēja iegūt uzstāšanās pieredzi, bet vienlaicīgi  tā būs arī atskaites punkts noslēguma darbu izstrādē. Tiem studentiem, kuri konferencē nepiedalīsies, atsevišķi tiks rīkota noslēguma darbu priekšaizstāvēšana! Uzstašanās ilgums ir 7-10 minūtes, neskaitot jautājumu daļu. Precīzs uzstāšanās laiks tiks izziņots dalībniekiem pēc visu pieteikumu saņemšanas.

Visiem dalībniekiem vēlams iesniegt arī vienu lappusi garu kopsavilkumu par savu darbu jeb tēzes, kas noformētas atbilstoši tēžu formai.

Iepriekšējās studentu konferences

2017. gadā konferences darbs RTU tika organizēts 34 sekcijās.

2017.gada VĶT-BĶT apakšsekciju atklāja vieslektors Dr.med. Aigars Reinis ar referātu "Vakcinēties vai nevakcinēties? Tāds ir jautājums!” Piedalījās 16 studenti ar mutiskiem referātiem, t.sk. viena ārvalstu apmaiņas studente. 2017. gada programma.

2007-2017.g. vidēji katru gadu VĶT-BĶT apakšsekcijā piedalās ap 24 studentu, 2008., 2011. un 2012. gadā to skaits pat sasniedza un pārsniedza 30.