Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūts (VĶTI) dibināts 2010. gadā, apvienojoties Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedrai (VĶTK) un RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centram (RTU RC RBIAC). Institūtu vada  prof. Dr.sc.ing. Līga Bērziņa-Cimdiņa. VĶTI ir Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes struktūrvienība.

VĶTI strādā vairāk kā 30 darbinieki, kas veic pedagoģisko un zinātnisko darbu, un sagatavo jaunos speciālistus.

VĶTI zinātniskais darbs ir sakārtots atbilstoši Kvalitātes vadības sistēmai ISO 9001:2000.

LR IZM Reģistrācijas Nr. 321151