Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas (VĶT) katedra veic ķīmijas tehnologu, ķīmiķu un materiālzinātņu studentu apmācību ķīmijas tehnoloģijas pamatspecialitātēs:

  • ķīmijas tehnoloģijas pamatprocesi un aparāti;
  • ķīmisko reakciju inženierija;
  • hidromehāniskie, siltuma un masas pārneses procesi;
  • ķīmisko procesu modelēšana;
  • ķīmisko procesu automatizācija un vadība;
  • vides aizsardzības tehnoloģija;
  • biomateriālu tehnoloģija;
  • bioprocesu inženierijas pamati.

VĶT katedra izveidojusi jaunas studiju specializācijas – biomateriālu tehnoloģija un vides inženierzinības. Tiek attīstīts biotehnoloģiju virziens. Mācību process, ieskaitot kvalifikācijas darbu izstrādi, norit ciešā sadarbībā ar jaunākajiem zinātniskiem pētījumiem Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā un sadarbībā ar uzņēmumiem. 2006. - 2018. gadā katedru vadīja profesore Dr.sc.ing. Līga Bērziņa-Cimdiņa, bet kopš 2018. gada 17. maija par katedras vadītāju ievēlēta Dr.sc.ing. Kristīne Šalma-Ancāne. 

 

Ķīmijas tehnoloģijas katedras rašanās

VĶT katedras pirmsākums ķīmijas vēstures hronikā minēts sākot ar 1919. gadu. Atbilstoši Latvijas Valsts Universitātes statūtiem, kurus Padome pieņēma 1940. gada 25. septembrī, Vispārējās ķīmijas tehnoloģijas katedra juridiski dibināta kā Universitātes pamatorganizācija 1940. gadā. Ar Latvijas Valsts Universitātes 1940. gada 29. oktobra rektora pavēli Nr.22 profesors A.Ieviņš apstiprināts par Vispārējās ķīmijas katedras vadītāju.

Saskaņā ar RTU Senāta 2009. gada 21. decembra lēmumu, ņemot vērā Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas ieteikumu, katedrai precizēts nosaukums no «Vispārējās ķīmijas tehnoloģijas katedra» uz «Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra».

Ar RTU senāta 2009. gada 31. maija lēmumu Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra iekļauta Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta sastāvā kā atsevišķa struktūrvienība.