VĶTI bibliotēka

Institūta telpās Pulka ielā 3 ir neliela biobliotēka (šobrīd vairāk kā 150 grāmatas) ar grāmatām latviešu, angļu un vācu valodās par šādām tēmām:

  • biomateriāli, biokeramika, stikla keramika, biomineralizācija u.tml.
  • cilvēka anatomija, histoloģija, klīniskā medicīna, audu inženierija
  • vides inženierzinātne, ūdeņu kvalitāte un aizsardzība u.tml.
  • ķīmijas tehnoloģija, sorbcija, jonapmaiņa
  • biotehnoloģija
  • dažādas pētniecikās un analītiskās metodes: XRD, FT-IR, granulometrija, mikroskopija
  • nanotehnoloģijas un nanozinātne
  • organiskā ķīmija un analītiskā ķīmija
  • u.c.

Studenti ir laipni aicināti izmantot šo grāmatu krājumu gan apgūstot specializācijas priekšmetus, gan izstrādājot diplomdarbus. Grāmatu saraksts (2016. g. febr).