Jaunumi

Rudens semestra nodarbību plāns jau pieejams MLĶF mājaslapā

 

19. un 20. jūnijā VĶTI studentiem diplomdarbu aizstāvēšanas.
9. jūnijs - pēdējā diena VĶTI studentiem diplomdarbu iesniegšanai.
1. jūnijā raidījumā «Izgudrotāji» par kaulu izgatavošanu RTU RBIAC.
31. maijā promocijas darbus aizstāvēs K.Rubenis
27. aprīlī raidījumā "Izgudrotāji" VĶTI pētniece K. Ruģele par alternatīvās degvielas - biometāna iegūšanu.
20. aprīlī raidījumā «Izgudrotāji» VĶTI bioinženierijas profesors un uzņēmējs J.Vanags par bioreaktoru ražošanu Latvijā.

Dagnija Loča un Rūdolfs Puķītis vadīs LTV1 raidījumu «Izgudrotāji». No 13.aprīļa desmit ceturtdienas plkst. 20.00. Raidījums par zinātni, zinātniekiem un to kā top izgudrojumi Latvijā.

Latviešu